Thơ: Gieo Và Gặt

1196

Luật thuộc linh Chúa dạy trong Kinh Thánh
“Hễ gieo gì gặt nấy chẳng hề sai”
Đừng làm chi để rồi phải thở dài
Ôm nuối tiếc suốt một đời ân hận

Làm điều chi ta hãy nên cẩn thận
Cân nhắc nhiều giữa thiện ác đúng sai
Hãy biết rằng Chúa đang đứng trước Ngai
Ngài không chịu ai là người khinh dễ

Vi mọi người phải khai trình Thượng Đế
Đấng Tối Cao sẽ xét xử muôn loài
Đấng Công Bình và rất đỗi sáng soi
Không tây vị cho người nào phạm tội

Nhớ lúc xưa khi dân Ngài chống đối
Khiến Môi-se than vãn đến Chúa Trời
Họ lằm bằm vì đi đến một nơi
Đầy những rắn, bò cạp không nước uống (1)

Cả dân sự đều rơi vào tình huống
Oán trách than, thất vọng đến ngã lòng
Họ không còn tâm trí để trông mong
Đấng dẫn dắt là Gia-vê hằng sống

Chúa bèn dùng đến những con rắn độc
Khiến dân Ngài phải chết rất thảm thương (2)
Đôi khi ta vẫn luôn rất coi thường
Rồi gặt lấy nhãn tiền không tránh được

Để từ đó cuộc đời luôn mất phước
Đổ lỗi do số phận cả mà thôi
Không biết rằng trước mặt Chúa Ba Ngôi
Gieo thì ít mà gặt nhiều vô hạn

Với Thiên Chúa không tính ngày tính tháng
Khi tội tròn thì hình phạt đến ngay
Sự khiếp kinh, hay tên giữa ban ngày
Điều ta gặt không thể nào chịu nổi

Khi đã lỡ gieo một điều tội lỗi
Thì phải nên dừng lại thật là nhanh
Phải ăn năn từ bỏ việc chẳng lành
Kẻo tai họa không thể nào tránh né

Biết như vậy nhưng vẫn luôn có kẻ
Sống một đời gian ác với mưu mô
Cho đến khi xuống tận dưới đáy mồ
Họ để lại tiếng đời cho nhân thế

Ngày hôm nay khi ta còn có thể
Gieo điều lành để gặt phước đời sau
Đừng lo chi Thiên Chúa sẽ đến mau
Ngài ban thưởng cho kẻ nào hướng thiện

Làm việc gi để Thánh Linh sai khiến
Hướng dẫn mình trong cử chỉ hành vi
Theo ý riêng chẳng được ích lợi gì
Phải gặt lấy đời đời nơi hỏa ngục./.

                                      Ngô Quang Minh

(1) Phục truyền 8:15
(2) Dân số ký 21:6

 

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Bình Định Năm 2023
Bài tiếp theoTus Ntseeg Yexus Lub Neej – 1/3/2023