Thơ: Chúa Đến

1042

Chúa Giê-xu đến thế gian
Cứu người chìm ngập lầm than tội tình
Lời này chắc chắn đinh ninh
Hãy tin trọn vẹn, để mình được tha[1]
Để nhận ơn phước Chúa Cha
Sống trong ân điển, ngợi ca Danh Ngài

Xứ Do Thái đêm dài lạnh giá
Những người chăn thức cả đêm khuya
Trời cao bỗng chiếu ngàn tia
Chói lòa thiên sứ, ô kìa hiện ra

Bọn chăn chiên vô cùng thấy lạ
Chẳng hiểu gì, trong dạ hoang mang
Đây lời thiên sứ vang vang:
“Vui mừng rất lớn, kíp loan Tin Lành

Ấy là tại trong thành Đa-vít
Đấng Cứu thế là Christ là Vua
Sanh trong máng cỏ hang lừa
Bọc bằng khăn nhỏ, mới vừa đêm nay”

Bọn chăn chiên chạy mau đến đấy
Thấy Ma-ri, Giô-sép ngồi bên
Giê-xu trong máng cỏ chiên
Những lời thiên sứ, thuật liền lại ngay

Ma-ri ghi nhớ điều này
Bao điều kỳ diệu, lòng đầy nghĩ suy
Bọn chăn nhanh chóng ra đi
Ngợi khen Thiên Chúa, rao y như lời

Tin Lành mời gọi bao người
Hãy mau nhận phước từ trời Chúa ban
Sáng Danh Thiên Chúa vinh quang

Ngợi khen Cứu Chúa, thiên đàng hoan ca.

VHD

[1] I Timôthê 1:15

Bài trướcGiới thiệu sách thiếu nhi: Thế Giới Mới Tuổi Thơ
Bài tiếp theoGia Lai: Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Plei Châm Prong