Hiệp Nguyện Tháng 07/2019 Tại Quảng Nam

675

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 ngày 15/07/2019, tại nhà thờ Tin Lành Bình Quế, đã diễn ra chương hiệp nguyện của các Mục sư, Truyền đạo trong tỉnh, tổng cộng có khoảng 90 người tham dự.

Mục sư Phạm Mính, quản nhiệm Hội Thánh Bình Quế có lời chào mừng quý tôi tớ Chúa trong tỉnh về dự hiệp nguyện. Ban Hiệp nguyện đã dành thì giờ thờ phượng và lắng nghe lời Chúa. Mục sư Phan Anh Trí, quản nhiệm Hội Thánh Đại An, nương trên phân đoạn Kinh Thánh Giăng 13:1-11 với đề tài: “Tâm Tình Người Phục Vụ Chúa” chia sẻ với Ban hiệp nguyện về tâm tình yêu thương và vâng phục trọn vẹn của Chúa Cứu thế Giê-xu. Mục sư Trần Văn Khôi thay cho quý tôi tớ Chúa cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

Mục sư Võ Đình Đán, Ủy viên Mục vụ và Mục sư Trần Đình, Trưởng ban đại diện tỉnh phổ biến công việc Chúa chung trong tỉnh cùng nêu những vấn đề để cầu thay:

  • Thánh Kinh căn bản khóa 4 năm II từ ngày 23/07-03/08/2019, tại nhà thờ Tin Lành Phương Hòa;
  • Việc tổ chức Hội đồng lưu mời và bổ nhiệm quản nhiệm tại các Chi Hội;
  • Kêu gọi sự nỗ lực và hỗ trợ trong các chương trình truyền giảng Tin Lành tại các Chi Hội và Ban Truyền giảng tỉnh;
  • Tiếp tục làm việc với chính quyền về việc công nhận Điểm Nhóm và việc thành lập Chi Hội.

Ban hiệp nguyện đã chia ra làm nhiều tổ hiệp chung cầu nguyện cho đất nước, cho công việc Chúa chung của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và các vấn đề mà các Hội Thánh đã nêu.

Tạ ơn Chúa đã cho chương trình hiệp nguyện diễn ra trong phước hạnh, đã tiếp thêm sức mới từ Chúa để hết thảy quý tôi tớ Chúa và từng mỗi con dân Chúa trong từng Hội Thánh, tiếp tục bước đi trong sự thờ phượng Chúa, cùng gây dựng đời sống tâm linh được tăng trưởng và rao truyền danh Chúa cho mọi người.

TTV. Mục sư Trần Văn Khôi

 

MS Phạm Mính chào mừng Ban Hiệp nguyện
Quang cảnh chương trình
MS Võ Đình Đán cầu nguyện khai lễ
MS Phan Anh Trí rao giảng Lời Chúa
MS Trần Đình phổ biến công việc chung trong tỉnh

Các tổ cầu nguyện
MS Hà Ngọc Khai cầu nguyện kết thúc
Nhà thờ Bình Quế