Chương Trình Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành ĐĂNG BLANG

1955

Thời gian: 09g00 Thứ bảy 06/12/2018

Địa điểm: Nhà Thờ Tin Lành ĐĂNG BLANG (Thôn Sơn Thành, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước)

Chủ đề: Nhà Đức Giê-Hô-Va

Diễn Giả:  MS. Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I – HTTLVN