Các Hội Thánh Trong Tỉnh An Giang Chung Tay Hỗ Trợ Cộng Đồng Trong Mùa Dịch Covid-19

776

HTTLVN.ORG – Trong lúc dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp, khi cả nước đang thực hiện chỉ thị “cách ly xã hội” của TT/CP, một số Hội Thánh trong tỉnh An Giang đã nỗ lực chung tay với cộng đồng trong công tác phòng chống dịch và giúp đỡ những người khó khăn trong và ngoài Hội Thánh:

  • Hội Thánh Núi Sập đã trao tặng và phân phát 3.500 khẩu trang và 80 chai nước sát khuẩn cho chính quyền và đồng bào trong Thị trấn, cùng với 8 phần quà gồm gạo và mì cho tín hữu nghèo, mỗi phần trị giá 220.000 đ.
  • Hội Thánh Châu đốc đã trao tặng 150 phần quà gồm mì, gạo, khẩu trang, gel sát khuẩn và nước súc miệng cho đồng bào các phường Châu Phú A-B và Phường Vĩnh Mỹ, mỗi phần trị giá 250.000 đ.
  • Hội Thánh Mỹ Luông phát 1.000 khẩu trang cho cộng đồng và 15 phần quà cho tín hữu nghèo trong Hội Thánh, mỗi phần quà trị giá 200.000 đ.

Tuy của ít nhưng gói ghém tình yêu thương của các con cái Chúa trong Hội Thánh trong tinh thần “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Xin quí tôi con Chúa khắp nơi thêm lời cầu nguyện và đồng công với Hội Thánh cả nước ngày càng có thêm nhiều chương trình đem lại ích lợi cho xã hội và tỏ bày tình yêu của Chúa cho mọi người.

TTV. MS Lê Tấn Cam

 

Hình ảnh

MS Lê Tấn Cam trao tặng khẩu trang cho chính quyền địa phương

Gạo và mì cho các tín hữu khó khăn trong mùa dịch

Chung tay với cộng đồng phát khẩu trang miễn phí cho đồng bào

Hội Thánh Châu Đốc và những phần quà yêu thương

Hội Thánh Mỹ Luông phát quà yêu thương và khẩu trang