Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Bình Phước

1672

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 ngày 29/12/2015, tại nhà thờ Tin Lành Phước Long, tỉnh Bình Phước đã diễn ra Hội đồng bầu cử Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2017. 

 

Hiện diện gồm có:

       – Mục sư Phan Văn Cử – Tổng Thủ Quỹ TLH, diễn giả Hội đồng;

       – Mục sư Trần Thế Thiên Phước – Ủy viên TLH, Mục vụ Tỉnh Bình Phước, Chủ tọa Hội đồng;

       – Quý Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo cùng với đại biểu Chấp sự thuộc 34 Chi Hội trong tỉnh.

 

Mục sư Điểu Druốt hướng dẫn Hội đồng tôn vinh Chúa Thánh ca 319, Mục sư Điểu M’dung cầu nguyện khai lễ và có lời chào mừng. Mục sư Phan Văn Cử chia sẻ Lời Chúa trong Kinh Thánh II Tê-Sa-Lô-Ni-Ca 2:1-10 với chủ đề “Hội Thánh Trước Khi Chúa Trở Lại”, MsNc Điểu Hiêng cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

 

Mục sư Điểu M’dung tường trình hoạt động của Ban Đại diện trong nhiệm kỳ 2014-2015 và Mục sư Điểu Thành báo cáo tài chánh. Mục sư chủ tọa Hội đồng tiến hành các bước cần thiết cho việc bầu cử gồm: cử thư ký viết biên bản, nhân viên phát, thu và kiểm phiếu.

 

Kết quả bầu cử Tân Ban Đại diện như sau:

Trưởng ban: MSNC Điểu Hiêng

Ủy viên: Mục sư Điểu Lương, Mục sư Điểu Druốt, MSNC Điểu Hạnh và MSNC Điểu Mơ Luê

 

Sau khi Mục sư Điểu Huynh cầu nguyện cho Tân Ban Đại diện, MSNC Điểu Hiêng thay cho Tân Ban Đại diện có lời tri ân đến quý đầy tớ Chúa, con cái Chúa, cùng những người tham dự. Thư ký Hội đồng đã đọc biên bản và được Hội đồng thông qua. Hội đồng bầu cử Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Phước kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Trần Thế Thiên Phước.

 


TTV. MSNC Điểu Mơ Luê

Một số hình ảnh ghi nhận: 

 

 

 

 

 

 

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Quảng Nam Tháng 01/2016
Bài tiếp theoBầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Lâm Đồng