Bài thứ 165: Thắng Bởi Đức Tin

591

Đọc Hê-bơ-rơ 11:32-34

Câu căn bản: Những người ấy bởi đức tin đã chinh phục các vương quốc, thực thi công lý, nhận được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, thoát khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, trở nên dũng cảm trong chiến trận, khiến quân ngoại xâm chạy trốn… (Hê-bơ-rơ 11:33-34).

 

Suy niệm: Một ngày trong năm 1909 nhà thám hiểm Robert Peary trở thành người đầu tiên đặt chân lên Bắc Cực.  Ông đã thất bại năm lần trước đây, tuy thế Peary vẫn tiếp tục, dù rằng chỉ có mấy người cùng đi với ông.  Pearry vượt qua được chướng ngại chính và tiến bước bằng một con tàu đặc biệt, để đối đầu với vùng cực bắc băng giá này.

 

Sau khi đến Greenland, Peary và các bạn phải chống trả với cái lạnh và những cơn gió mạnh khiến nhiều bạn đồng hành nản lòng đã bỏ cuộc quay về, nhưng cuối cùng mấy người còn lại đã đạt đến đích.

 

Vài giờ sau khi đến Bắc Cực, Peary đã viết trong nhật ký rằng: “Cuối cùng, đây là Bắc Cực! giá phải trả là ba thế kỷ.  Giấc mơ và mục tiêu của tôi suốt hai mươi năm nay đã thành.   Chính tôi cũng không tưởng rằng mình đã đến nơi.”  Robert Peary đã thực hiện được một việc mà nhiều người cho rằng không thể làm được.  Cuộc thành công này khả dĩ là nhờ kiên trì thắng từng chướng ngại một, nhưng cũng nhờ chuẩn bị kỹ càng và quyết tâm thực hiện.

 

Nhiều người tín đồ của Chúa biết rõ rằng Chúa đã chuẩn bị những tài nguyên và phước hạnh cho đời họ nhưng họ không hưởng được phước hạnh đó và không đạt mục đích vì bỏ cuộc hay để cho hoàn cảnh thắng thế.

 

Hôm nay, xin nhớ rằng, không có gì ngăn cản bạn nhận những phước hạnh mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho bạn.  Những lời hứa của Chúa rất thực tế và dành cho bạn.  Hãy can đảm tiến lên, với đức tin nhận lấy cơ nghiệp Chúa ban.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

 

Lạy Cha Thánh, con tin rằng Chúa đã chuẩn bị một cơ nghiệp cho con; con xin lấy đức tin tiếp nhận.  Xin Chúa cho con vững tin, không nghi ngờ.  Xin ban cho con can đảm để tin rằng mọi việc có thể xảy ra và con sẽ không bỏ cuộc.  Nhân danh Chúa Cứu Thế – A-men!

 

Bài trướcLễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Tin Lành Tam Kỳ – Quảng Nam
Bài tiếp theoBài thứ 166: Núi Thánh Của Đức Chúa Trời