Thơ: Yêu Chúa

664

 

Lạy Chúa từ đây con HIỂU rồi
Giê-xu đã chết đền tội khôi
Ngài treo thân thánh trên thập giá
Là tình nguyện cam gánh tội người.

Lạy Chúa từ đây con đã TIN
Huyết Chúa đổ ra rửa tội tình
Dẫu tội nhân gian như son đỏ
Huyết Chúa phiếu bôi sạch trắng tinh.

Lạy Chúa từ nay con YÊU Ngài
Nhờ hồng ân cứu, lòng đổi thay
Con sẽ không phạm điều răn cấm
Dâng trọn lòng thành kể từ nay.

Lord Jesus, I love you.
Mục sư Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcKhông Khoe Mình – 23/5/2023
Bài tiếp theoCeev Lub Siab Dawb Huv – 24/5/2023