Thơ: Tình Yêu Trời

719

Ngài đã vì con bước lên đồi
Gô-tha buồn lắm bước chơi vơi
Ngài ngã quỵ rồi ai tới đỡ
Si-môn thay Chúa vác đến nơi

Ngài đã vì con treo thân mình
Đất trời tăm tối trong lặng thinh
Chúa Cha ngoảnh mặt vì tội lỗi
Tội lỗi nhân loại Ngài chịu hình

Ngài đã vì con chịu nhục hình
Tay chân đinh đóng, bị rẻ khinh
Họ đâm hông Ngài, tràn tuôn huyết
Chúa vỡ tim rồi, phó thân mình

Ngài đã vì con chịu chết rồi
Con nghe mặn đắng ở bờ môi
Nguyện sống cho Đấng vì con chết
Trọn đời ghi khắc Tình yêu Trời.

Hoa Dã Quỳ

Bài trướcQuảng Ngãi: Bồi Linh – Thông Công Trung niên tại Phước Thiện
Bài tiếp theoBình Thuận: Hội Đồng Bồi Linh