Thơ: ĐỨC TIN CỦA ÁP-RAM

1203

“Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước.” (Sáng thế ký 12:2)

Giê-hô-va gọi Áp-ram,
Nghe theo tiếng Chúa chẳng phân vân gì,
Vợ chồng quyết định ra đi,
Quê hương gia tộc…tiếc chi nơi nầy.
Đức tin nơi hứa ngôn Ngài:
Từ ngươi con cháu đông vầy như sao,
Xứ kia ta sẽ chỉ cho,
Ngươi thành nguồn phước đến bao nhiêu người.
Áp-ram tin kính vâng lời,
Bước theo chân Chúa trọn đời hiến dâng.
Những gì Chúa đã hứa ban,
Áp-ram tin cậy vững tâm theo Ngài.
Trải qua bao chặng đường dài,
Thăng trầm thử thách từng ngày vượt qua.
Đôi khi giông bão gió mưa,
Đức tin kiên định sớm trưa nguyện cầu.
Áp-ram nhận lãnh ơn sâu,
Cuộc đời trải nghiệm nhiệm mầu phước thiêng.
Có lần cám dỗ ý riêng,
Để rồi nhận lấy buồn phiền âu lo,
Ăn năn, Chúa thứ tha cho,
Ngài xưng công chính dựa vào đức tin.
Đời ông được Chúa giữ gìn,
Và Ngài sử dụng chương trình cứu ân.
Áp-ram ơn phước chứa chan,
Dòng sông ân điển tuôn tràn năm châu,
Trải bao thế đại bể dâu,
Đức tin nhận lãnh cao sâu ơn Trời./.

MS Nguyễn Văn Dũng

Bài trướcBài hát: VÌ CHÚA THƯƠNG NGƯỜI
Bài tiếp theoLễ Tấn Phong Mục Sư Khu Vực I