Thơ: Đón Nhận Tình Chúa

299

Tình Chúa cao vời, lấy chi mô tả?
Quá rộng sâu, vượt hơn cả đại dương,
Trời cao kia, ai có thể đo lường?
Nhưng tình Chúa, còn cao hơn thế nữa.

Chúa yêu người với tình yêu muôn thuở,
Ngài yêu người, dầu vạn vật biến thiên,
Ngài yêu ai, yêu đến mãi vạn niên,1
Ôi! Tình Chúa, thật thiêng liêng cao quí.

Người trần thế, vốn bản thân ích kỷ,
Chỉ yêu mình, không suy nghĩ thiệt hơn,
Sống đua chen, sống ganh tị, oán hờn, …
Nên hờ hững, chẳng đoái hoài tình Chúa.

Đúng kỳ hẹn, Ngài chịu hình cây gỗ,
Khi con người đang khốn khổ điêu linh,
Không làm sao giải thoát khỏi tội hình,
Thì Đấng Christ chịu hình thay người tội.2

Thật Thượng Đế, yêu thế gian đến nỗi,
Ban Giê-su, chính Con Một xuống đời,3
Bất cứ ai khi tiếp nhận Con Trời,
Được quyền phép trờ thành con dân Chúa.4

Nầy Bạn hỡi, xin chớ đừng lần lữa,
Đừng chần chờ, đừng hứa hẹn rày mai,
Hãy lắng nghe Chúa tha thiết khuyên nài,
“Thì thuận tiện hãy nhận ơn cứu rỗi.”5

Tin nhận Chúa, cuộc đời nay biến đổi,
Mọi tội nhơ, huyết Chúa xóa bôi rồi,
Đời có Ngài, không còn thấy đơn côi,
Với hy vọng sống đời, nơi Thiên Quốc.

Lê Huyền Thơ Anh

1 Giăng 13:1
2 Rô-ma 5:8
3 Giăng 3:16
4 Giăng 1:12
5 2Cô-rinh-tô 6:2

 

Bài trướcVTKTH – Thông Báo Tuyển Sinh Lớp T6 (Chương Trình Trung Cấp Thần Học Dành Cho Các Ứng Viên Thuộc Các Tỉnh, Thành Từ Bình Định Đến Quảng Trị)
Bài tiếp theoKev Txhaum Thuam Vaj Ntsujplig – 16/2/2023