Thơ: Đêm Thánh

577

Những điều tầm thường trở nên vĩ đại trong đêm Thánh

(THE COMMON MADE GREAT IN THE HOLY NIGHT)

“Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai-trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc-tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô-cùng.” (Mi-chê 5:1)

Đêm thánh Con Trời đã hạ sanh
Đêm đông rực sáng cả kinh thành
Một Vì trong số triệu vì sáng
Đã được mang danh “Sao Giáng Sinh”.

Đêm thánh Con Trời đã hạ sanh
Bê-lem làng nhỏ vắng lặng tanh
Thế mà tên “Ép-ra-ta” ấy
Đi vào lịch sử được rạng danh…

Đêm thánh Con Trời đã hạ sanh
Máng cỏ chuồng chiên thật hôi tanh
Nhưng đã mở lòng cho Con Thánh
Cảm động hàng trăm tấm lòng thành

Đêm thánh Con Trời đã hạ sanh
Những người mục tử thức trọn canh
Để rồi được thấy trong đêm vắng
Nghe khúc thiên thần giữa đêm thanh.

Đêm thánh Con Trời đã hạ sanh
Đêm nay Tôi cúi tấm lòng thành
Xin Hài Nhi Thánh vui giáng ngự
Để kẻ tội đồ hóa thánh nhân

                         Ms Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcBật Lên Lời Tôn Ngợi Chúa – 23/12/2022
Bài tiếp theoBình Phước: Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Bù Gia Phúc I