Hỗ Trợ Nhau Để Chiến Đấu – 3/10/2019

1678

 

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-13

Câu gốc: “Tay Môi-se mỏi, A-rôn và Hu-rơ bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên; tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Cơ Đốc nhân đang ở trong những trận chiến nào trong đời sống? Dân Y-sơ-ra-ên thắng dân A-ma-léc trong trận chiến đầu tiên tại Rê-phi-đim như thế nào? Bạn đã được nâng đỡ hay đã nâng đỡ người khác như thế nào trong công việc Chúa?

Cơ Đốc nhân khắp nơi đang ở trong một trận chiến ba mặt: một mặt chống lại sự cám dỗ của thế gian luôn luôn muốn giành lấy tình yêu của chúng ta dành cho Đức Chúa Trời (I Giăng 2:15), một mặt phải đương đầu với bản ngã xác thịt tội lỗi của chính mình (Rô-ma 7:24), và mặt khác là trận chiến với Sa-tan, kẻ đang kích động điều xấu trong cả thế gian và trong chính chúng ta (I Phi-e-rơ 5:8). Và đó là lý do Chúa đặt chúng ta trong Hội Thánh của Ngài để chúng ta yêu nhau, nâng đỡ, bảo vệ nhau, canh giữ cho nhau, và cùng nhau chiến đấu trong chiến trận thuộc linh.

Trong trận chiến đầu tiên với dân A-ma-léc kể từ khi rời khỏi Ai Cập, ông Môi-se đã đứng trên đỉnh đồi chỉ huy, tay cầm gậy Đức Chúa Trời giơ lên để làm vững lòng ông Giô-suê và quân lính đang chiến đấu dưới thung lũng với niềm tin rằng Đức Chúa Trời của họ ở cùng họ, đang chiến đấu với họ. Cây gậy của Đức Chúa Trời là biểu tượng sự lãnh đạo của ông Môi-se và là bằng chứng về thẩm quyền của Đức Chúa Trời trên những hành động của ông qua những phép lạ ông đã làm ở Ai Cập. Cây gậy của Đức Chúa Trời tượng trưng cho quyền năng và sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở với dân Ngài trong chiến trận đánh lại kẻ thù.

Đạt được chiến thắng là kết quả của đức tin và tài lãnh đạo của ông Môi-se, lòng vâng phục và dũng cảm của ông Giô-suê cùng các chiến sĩ, sự khôn ngoan và hỗ trợ thiết thực của ông A-rôn và ông Hu-rơ, cùng cây gậy, tượng trưng cho sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời hành động giữa dân Ngài. Trong trận chiến, khi ông Môi-se đưa tay và gậy lên, quân Y-sơ-ra-ên thắng, nhưng khi tay ông mỏi, phải buông tay xuống thì quân A-ma-léc lại thắng hơn. Tuyệt diệu thay, trên đỉnh đồi lúc đó nhờ có ông A-rôn và ông Hu-rơ đã giúp nâng hai cánh tay của ông Môi-se luôn giơ cao để dân Y-sơ-ra-ên tiếp tục chiến thắng hoàn toàn.

Trong đời sống gia đình cũng như Hội Thánh, chúng ta cần hiệp một và hỗ trợ nhau để chiến đấu cho mục đích chung. Mỗi chúng ta đã từng được hỗ trợ, khích lệ, nâng đỡ trong đời sống đức tin bởi những người nào đó trong gia đình và Hội Thánh, chúng ta cũng nên tìm cơ hội để hỗ trợ, khuyến khích, nâng đỡ anh chị em khác, để ai nấy cùng nhau nhìn thấy quyền năng Đức Chúa Trời hành động.

Bạn đang hỗ trợ, đang nâng cánh tay của ai lên không? Ai là người đang hỗ trợ bạn?

Con cảm tạ Chúa về những người Ngài cho đứng bên cạnh để nâng đỡ con trong đời sống đức tin và trong sự phục vụ Ngài. Xin Chúa giúp con nắm lấy những cơ hội Chúa cho để nâng đỡ người khác.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 60-61.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org