Hiệp Một Chiến Đấu – 2/10/2019

1539

 

Nê-hê-mi 4:16-23

Câu gốc: “Chớ sợ chúng; khá nhớ Chúa là một Đấng cực đại và đáng kinh, hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình” (câu 14b).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi đã tổ chức dân Chúa thành đội ngũ như thế nào để có thể hiệp một chiến đấu chống lại kẻ thù và hoàn thành mục đích xây dựng lại tường thành? Con dân Chúa cần làm gì để bảo vệ và xây dựng Hội Thánh Chúa?

Sau 70 năm dân Do Thái bị bắt đi lưu đày ở Ba-by-lôn, đế quốc lãnh đạo thế giới lúc đó đã thay đổi từ tay người Ba-by-lôn sang tay người Ba Tư. Sách E-xơ-ra bắt đầu với chiếu chỉ của Si-ru, vua Ba Tư cho phép dân Do Thái trở về Giê-ru-sa-lem. Ông Xô-rô-ba-bên và ông Giê-hô-sua đã dẫn đoàn người Do Thái hồi hương đầu tiên và xây dựng lại đền thờ; ông E-xơ-ra dẫn đoàn người hồi hương thứ hai; và sách Nê-hê-mi ghi lại cuộc hồi hương thứ ba để xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem. Ông Nê-hê-mi là quan tửu chánh của Vua Ạc-ta-xét-xe. Vị trí này giúp ông cơ hội xin vua cấp chiếu chỉ cho phép ông về Giê-ru-sa-lem để xây lại tường thành cho dân tộc mình. Trong Nê-hê-mi chương 4, chúng ta thấy cuộc chiến giữa Sa-tan, là các ông San-ba-lát, Tô-bi-gia, người Ả-rập, người Am-môn và người Ách-đốt; với tuyển dân Đức Chúa Trời là ông Nê-hê-mi và dân Do Thái đang cố gắng xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem.

Trong quá trình xây dựng, ông Nê-hê-mi đã tổ chức dân Chúa thành những đội ngũ và phân bố họ đặc trách từng khu vực của tường thành để vừa chiến đấu vừa xây dựng. Ông chia phân nửa nhân lực làm công việc xây cất, và phân nửa còn lại mặc áo giáp đứng canh gác với đầy đủ vũ khí. Những người chỉ huy của họ đứng phía sau điều động để sẵn sàng chiến đấu. Những người xây thành và những người khuân vác một tay làm việc, một tay cầm binh khí. Mỗi người thợ đều mang theo vũ khí bên hông đang khi làm việc. Còn người thổi kèn báo động đứng kế bên cạnh ông Nê-hê-mi (câu 16-18). Ông Nê-hê-mi phân tán dân sự cách xa nhau dọc theo tường thành, nhưng dặn họ bất cứ khi nào nghe tiếng kèn báo động thì hãy tập trung ở nơi đó để cùng nhau chiến đấu, và ông khẳng định “Đức Chúa Trời chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta” (câu 20). Dưới sự lãnh đạo của ông Nê-hê-mi, dân Chúa đã hiệp một vừa chiến đấu vừa xây dựng cho đến khi bức tường thành được hoàn tất.

Câu chuyện lịch sử này là một hình ảnh minh họa sống động về sự hiệp một để chiến đấu và xây dựng Hội Thánh của Chúa. Chúng ta phải biết, hầu việc Chúa ở bất cứ công việc nào cũng sẽ bị chống đối bởi ma quỷ và những người vô tín. Tuy nhiên, Hội Thánh của Chúa sẽ tiếp tục được xây dựng và trường tồn như Lời Chúa đã phán với Sứ đồ Phi-e-rơ, “Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên vầng đá này và các cửa Âm Phủ sẽ không thắng nổi hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18 BDM).

Bạn có đang dự phần trong sự chiến đấu và xây dựng Hội Thánh Chúa không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã chịu chết và sống lại để khai sinh Hội Thánh của Ngài. Xin giúp đỡ con luôn hiệp một trong sự chiến đấu để bảo vệ và gây dựng công việc Chúa.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 36.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org