Bài thứ 19: Trở Ngại Của Lòng Tin

715

Đọc Giô-suê 1:1-9

Câu căn bản: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó.  Vì như thế con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công.” (câu 8).

 

 

Suy niệm:  Đức Chúa Trời không bao giờ kêu gọi chúng ta làm một việc nào mà không ban cho lời hứa về sự hiện diện của Ngài.  Khi chúng ta ngã khụy dưới sức mạnh cản trở lòng tin, chúng ta phải hết lòng tin vào lời hứa này.  Chúng ta có thể lật ngược những trở ngại đó bằng bốn phương cách sau đây:

 

Vâng lời.  Đức Chúa Trời phán bảo chúng ta qua lời Kinh Thánh.  Ngài dạy chúng ta về chính Ngài và về đường lối của Ngài.  Người tin Chúa cần biết Chúa, vì đức tin và sự tin cậy nối liền với nhau.  Chúng ta không thể tin cậy một Đấng Thần Linh mà chúng ta không biết rõ.  Mà muốn biết Chúa rõ, chúng ta phải áp dụng những gì đã học và tuân hành điều răn dạy của Kinh Thánh.  Chúng ta không thể nào gia tăng hiều biết về Chúa bằng cách chỉ đọc Kinh Thánh, nhưng chính là phải vâng lời Kinh Thánh dạy.

 

Tiến bước.  Đức tin muốn tăng trưởng phải tiến bước.  Chúng ta với can đảm và tuân hành lời Chúa, tiến tới trong đức tin.  Khi Chúa bảo ta làm một việc gì, chúng ta đừng chờ đợi cho đến khi có tất cả câu trả lời, mọi người đều chấp thuận và chúng ta được an tâm rồi mới làm.  Chúng ta phải làm việc Chúa truyền ngay khi Ngài ra lệnh.

 

Giao cho Chúa. Chúa nhận lấy mọi trách nhiệm về một cuộc đời sống cho Ngài.  Mọi hậu quả thuộc về Chúa.

 

Quan sát.  Cha Trên Trời muốn chúng ta nếm trải những gì Chúa đã hứa.  Nếu quan sát chung quanh ta, ta sẽ thấy bằng chứng về sự hiện diện của Chúa, quyền năng của Chúa và những quả trái của sự vâng theo lời Chúa dạy.

 

Khi chúng ta phá hủy mọi trở ngại của đức tin, chúng ta sẽ đạt đến trải nghiệm một sự tự do trong tâm linh.

 

Những ai tích cực trong việc tìm biết Chúa, sẽ kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa và quyền năng của Ngài trong đời mình.

 

Bài trướcTHÔNG BÁO
Bài tiếp theoBài thứ 20: Đường Kẻ Ác