Bài hát: TRONG CHÚA GIÊ-XU

1341

Bài hát:        Trong Chúa Giê-xu
Nguyên tác:  Walt Harrah
Lời Việt:        Nguyễn Sinh

Bài trướcĐăk Nông: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Bu Rwah
Bài tiếp theoĐăk Nông: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Bong Nôr