Bài hát: LÒNG CON TRÔNG MONG

1436

Bài hát:       Lòng Con Trông Mong
Nguyên tác: Mark Pendergrass
Lời Việt:       Nguyễn Sinh

Bài trướcTrại Bồi Linh Và Tập Huấn Dành Cho Đặc Trách Và Người Hướng Dẫn Thiếu Niên
Bài tiếp theoBến Tre: Bồi Linh – Thông Công Phụ Nữ Tin Lành 2023