UB. Kiến Thiết: Thư Ngỏ Nhu Cầu Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Ea M’ Đoal (Đăk Lăk)

1515

 

Thư ngỏ này có giá trị 6 tháng kể từ ngày ký

Để nhận được báo cáo công tác kiến thiết và cập nhật thêm các nhu cầu xây dựng, mở điểm nhóm mới, xin quý con cái Chúa liên hệ Ủy ban Kiến thiết – TLH theo số điện thoại: (028) 3957 3747

 

Bài trướcVinh Quang Của Đức Chúa Con – 14/7/2022
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Giáo Phẩm Và Chấp Sự Tỉnh Ninh Thuận Tháng 7/2022