Bài Hát Trong Đại Hội Đồng Giáo Phẩm 2018: “Chu Toàn Chức Vụ Chúa Giao”

5852
– Trình bày:  Thiên Bảo.
– Phối khí  :  Lê  Tú.
– Mix & thu âm: Hạ Vân.

 

download