UB.CĐGD - Sách: QUAN ĐIỂM CỦA KINH THÁNH VỀ CÔNG VIỆC

176

Sách mới QUAN ĐIỂM CỦA KINH THÁNH VỀ CÔNG VIỆC

 

Bộ “Quan điểm của Kinh Thánh về Công Việc” là công trình của nhóm học giả Kinh Thánh và những người đang hầu việc Chúa nơi công sở để giải nghĩa và khám phá điều Chúa dạy trong toàn bộ Kinh Thánh dưới góc nhìn công việc trong tương quan với niềm tin. Mọi ngành nghề, lãnh vực từ kinh doanh, giáo dục, y tế, quản trị, lao động tay chân…đều có thể đặt dưới sự soi dẫn của Thánh Kinh. Với “Quan điểm của Kinh Thánh về Công Việc”, Lời Chúa  trở nên cụ thể và thực tế, người Cơ Đốc được kêu gọi để sống đúng với vai trò muối và ánh sáng trong thế gian, là chứng nhân của tình yêu và ân sủng trong chỗ làm. Công việc trở thành phương tiện để dâng vinh quang về cho Chúa. Vì thế, làm việc là hành động thờ phượng.

 

Ước mong bộ sách “Quan điểm của Kinh Thánh về Công Việc”  là công cụ tốt để  hỗ trợ người Cơ Đốc nơi công sở và thương trường trong việc nghiên cứu và học Kinh Thánh, chia sẻ và khích lệ đức tin, thách thức lối sống chứng nhân, trình bày về Đấng đã trao công việc cho con người với niềm hy vọng nơi Vương Quốc của  Đấng đang hành động trong lịch sử, và lấp đầy khoảng cách giữa nhà thờ với công sở, đức tin và công việc.

 

Sách đang có ở các phòng sách Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên hội.  

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif