Sách CĐGD

UB.CĐGD - Sách: QUAN ĐIỂM CỦA KINH THÁNH VỀ CÔNG VIỆC

Bộ “Quan điểm của Kinh Thánh về Công Việc” là công trình của nhóm học giả Kinh Thánh và những người đang hầu việc Chúa nơi công sở để giải nghĩa và khám phá điều Chúa dạy trong toàn bộ Kinh Thánh dưới góc nhìn công việc trong tương quan với niềm tin. ...

Sách CĐGD

UB.CĐGD - Sách: Kết Nối Với Thiên Đàng

Quyển sách nhỏ này nhắc bạn hằng ngày cần dành vài phút ngắn ngủi để nghe Chúa nói với bạn qua hai câu Kinh Thánh. Rồi bạn thưa với Chúa qua lời hát của những bài Thánh Ca quen thuộc. Cuối cùng, bạn thưa với Chúa vài câu theo lời cầu nguyện gợi ý. Bạn có thể ghi thêm vấn đề bạn cần trình bày với Chúa ở cuối trang....