Những Thắc Mắc Trong Đời Sống

Cơ Đốc Nhân Có Thể Sống Một Cuộc Sống Viên Mãn Nhất Ngay Trên Trần Gian Này Không?

Cuốn sách của Joel Osteen Cuộc sống viên mãn nhất của bạn ngay trên trần gian này (Your Best Life Now) đã khiến cho nhiều người ra sức tìm kiếm “cuộc sống viên mãn nhất” cho họ. Trong số những lời tuyên bố của Osteen, có một lời tuyên bố như thế này: “Đức Chúa Trời muốn bạn được thịnh vượng về tài chánh” ...

Những Thắc Mắc Trong Đời Sống

Làm Thế Nào Để Chữa Lành Những Tổn Thương Do Mối Quan Hệ Bị Đổ Vỡ?

Cuộc sống ở trần gian luôn đầy dẫy những người có tấm lòng đổ vỡ, tâm hồn đổ vỡ, hay có mối quan hệ đổ vỡ. Sự đau khổ do mối quan hệ đổ vỡ bao hàm cả một cảm giác đau buồn thật sự về một sự mất mát riêng tư, không khác gì với nỗi đau mất người thân....

Những Thắc Mắc Trong Đời Sống

Kinh Thánh Nói Gì Về Phá Thai?

Kinh Thánh không đề cập cụ thể vấn đề đến phá thai. Tuy nhiên, có nhiều lời dạy dỗ trong Kinh Thánh cho thấy rõ quan điểm của Chúa về việc phá thai. Giê-rê-mi 1:5 nói rằng Đức Chúa Trời biết chúng ta trước khi Ngài tạo nên chúng ta trong lòng mẹ. ...