Điểm nhóm TRẰM (H. Hướng Hóa)

Địa chỉ: Thôn Trằm, xã Hướng Tân, H. Hướng Hóa

Điện thoại:

Email:

Thuộc HT. Khe Sanh