Điểm nhóm RUỘNG

Địa chỉ: Thôn Ruộng, xã Hướng Tân, H. Hướng Hóa

Điện thoại:

Email:

Thuộc HT. Khe Sanh