Điểm nhóm XA-RE

Địa chỉ: Thôn Xa-re, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại:

Email:

Thuộc Chi hội Khe Sanh

Cộng sự: Hồ Văn Ban