Điểm Nhóm TA ROA

Địa chỉ: Thôn Ta Roa, xã Hướng Lộc, H. Hướng Hóa, T. Quảng Trị

Điện thoại:

Email:

thuộc Chi Hội Khe Sanh