Điểm nhóm TA RÉC

Địa chỉ: Thôn Ra-Lây, xã Ba Nang, H. Đakrông

Điện thoại:

Email:

Thuộc Chi hội Đa Krông