Điểm nhóm ĐÔNG HÀ

Địa chỉ: 224 Lê Duẩn, TP. Đông Hà

Điện thoại:

Email:

Kiêm Đặc trách: MsNc Phan Nguyên Trường

090-894-6002, phanhoangthuykhiet@gmail.com