Điểm nhóm VÙNG KHO

Địa chỉ: Thôn Vùng Kho, xã Đakrông, H. Đakrông

Điện thoại:

Email:

Thuộc Chi hội Đa Krông