Điểm nhóm SA-TRẦM

Địa chỉ: Thôn Sa-Trầm, xã Ba Nang, H. Đakrông

Điện thoại:

Email:

Thuộc Chi hội Đakrông