Điểm nhóm PA-NANG

Địa chỉ: Thôn Ba Nang, xã Ba Nang, H. Đa Krông

Điện thoại:

Email:

Thuộc Chi hội Đa Krông