THKT

569

Bài 85: Sự Rửa Tay, Người Đàn Bà Canaan, Sự Hóa Bánh

Trong Ma-thi-ơ đoạn 15 nầy tiếp tục nói về hoạt động của Chúa Giê-xu, và bây giờ Ngài tiến về thập tự giá.  Chúng ta đã thấy sự khước từ và chống đối của những người lãnh tụ tôn giáo với Chúa Giê-xu.

904

Bài 83: Sự Rửa Tay, Người Đàn Bà Canaan, Sự Hóa Bánh

Trong Ma-thi-ơ đoạn 15 nầy tiếp tục nói về hoạt động của Chúa Giê-xu, và bây giờ Ngài tiến về thập tự giá. Chúng ta đã thấy sự khước từ và chống đối của những người lãnh tụ tôn giáo với Chúa Giê-xu.

960

Bài 82: Giăng Báp-Tít Qua Đời, Chúa Giê-Xu Hóa Bánh Và Đi Bộ Trên Mặt Biển.

  Trong Ma-thi-ơ đoạn 14 này có những ý chính như sau: Giăng Báp-tít, người dọn đường cho Chúa Giê-xu bị chém đầu, Chúa Giê-xu tạm thời rút lui, nhưng đoàn dân đông lại cứ đi theo Ngài. Ngài cho năm ngàn người ăn rồi Ngài sai các môn đồ dùng thuyền vượt qua biển Ga-li-lê, họ gặp bão tố. Sau đó Ngài đã đi bộ trên mặt biển để đến với họ.

1419

Bài 81: Các Ẩn Dụ Về Nước Thiên Đàng

Chúng ta đến một đoạn Kinh Thánh rất đặc biệt trong sách Tin Lành Ma-thi-ơ, đề tài chính của đoạn này là: Các ngụ ngôn về nước thiên đàng chỉ ra đường hướng của Vương quốc Đức Chúa Trời sau khi dân Y-sơ-ra-ên từ khước, cho đến khi Vua Nước Trời trở lại đặng thiết lập thiên đàng trên đất.      

1135

Bài 80: Sự Xung Đột

Đề mục chính trong Ma-thi-ơ 12 là sự xung đột và đổ vỡ sau cùng của Chúa Giê-xu với các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái.

1487

Bài 79: Giăng Báp-tít, Sự Cứng Lòng và Con Trẻ

Kỳ trước, chúng ta đề cập đến phần đầu của sách Ma-thi-ơ 11:2-6 về Giăng Báp-tít, trong khi ông đang ở tù, ông sai môn đệ của mình đến hỏi Chúa Giê-xu có phải là Đấng Cứu Thế phải đến hay không?

1967

Bài 78: Mười Hai Sứ Đồ (TT)

Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước chúng ta học về những lời huấn thị của Chúa Giê-xu, hướng dẫn cho 12 sứ đồ để sai phái họ đi giảng về Tin lành của nước trời. Ma-thi-ơ ghi lại trong đoạn 10, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu những huấn thị này.

1868

Bài 77: Mười Hai Sứ Đồ

Trong đoạn 10 này tiếp tục nói về tiến trình mà chúng ta đã thấy trong Tin lành Ma-thi-ơ. Chúa Giê-xu sau khi đã ban bố nền đạo đức trong luật pháp của Nước Trời, Ngài liền đi xuống núi chứng tỏ quyền năng của Ngài qua 12 phép lạ đã được bày tỏ ra cách công khai.

1793

Bài 76: Quyền Năng Của Chúa Giê-Xu (TT)

Trong Ma-thi-ơ đoạn 8, chúng ta đã biết 6 phép lạ chứng tỏ Chúa Giê-xu là Vua có năng lực và quyền năng để thực hiện những lẽ đạo mà Ngài đã công bố.