Giải đáp niềm tin

12697

Cuộc Giải Cứu Thần Kỳ

Chúa Giê-xu đã trả giá cho sự giải cứu này rồi, và người nhận giải cứu, chỉ làm một việc làm duy nhất, đó là đón nhận ơn giải cứu của Ngài. Một việc làm đơn giản, nhưng phải xuất phát từ tấm lòng mong muốn thật sự.

5274

Tin Chấn Động Từ Bết-lê-hem - Phần 3

Sự thèm khát của thế giới về việc mua sắm hấp tấp trong mùa Giáng sinh đã trở thành truyền thống đáng báo động đối với việc chi tiêu vượt quá khả năng.

5984

Tin Chấn Động Từ Bết-lê-hem - Phần 1

Hai ngàn năm sau, chúng ta cũng đối mặt với nhiều tình thế nguy khốn. Như thiên sứ đã phán với Ma-ri, không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Thiên sứ có thể vẫn đang phán với chúng ta như vậy.

5931

Suy Nghĩ Từ Đại Dịch Ebola

Ebola được xem là một trong những đại dịch khủng khiếp nhất của nhân loại. Xuất hiện lần đầu tiên năm 1976 tại Tây Phi

6776

Chuyến Đi Cuộc Đời ...

Chuyến bay số hiệu MH 17 của Malaysia Airlines trong hành trình từ Amsterdam- Hà Lan đến Kuala Lumpua- Malaysia đã bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine hôm17/7/2014, khiến cho 298 người bị thiệt mạng trong đó có 285 hành khách và 13 người trong phi hành đoàn.

10099

Phước

Mọi người đều mong được phước, được hạnh phúc. Nhưng “được phước”có nghĩa là gì?

7026

Phao-lô Và Các Nhà Triết Học

Trong các sứ đồ của Chúa Giêxu chúng ta nhìn thấy có nhiều thành phần và trình độ khác nhau: Ngư phủ, nhân viên thâu thuế, nhà hoạt động chính trị, triết gia..

7476

Có Tin Lành Khác Không?

Vậy CÓ TIN LÀNH KHÁC KHÔNG? Sứ đồ Phao-lô đã trả lời rõ ràng rằng: “Chẳng có tin lành nào khác”. Dầu vậy vẫn có một số người đi đây đó gieo rắc một thứ tin lành khác để lôi kéo người ta, kéo cả tín hữu đi theo. Chúng ta cần học biết để đối phó với loại tà giáo nầy.

7395

Thuyết Tiến Hóa Hữu Thần

Hiện nay trong giới khoa học tiếp cận với thuyết tiến hóa của Charles Darwin theo hai quan điểm: (1) Những người sử dụng thuyết tiến hóa như một chứng cứ để phủ nhận quyền tạo hóa của Đức Chúa Trời, họ là những nhà tiến hóa vô thần.