THƠ: GẶP CHÚA PHỤC SINH

Phỏng theo KT Giăng 20:18 và Lu-ca 24:1-3.

 

 

Yên tịnh thay! Yên tịnh thay!

Hừng đông vừa rạng một ngày bình minh.

Sương mai ngọn cỏ lung linh,

Ma-ri cùng các bạn mình đến nơi.

Mộ phần Chúa đã nghỉ ngơi,

Vì sao cửa mộ, đã nơi đâu rồi?

Thoạt nhìn hốt hoảng một hồi,

Thì ra thiên sứ đã ngồi từ lâu.

Ma-ri than khóc âu sầu:

"Xin cho tôi biêt, nơi đâu xác Ngài."

Còn đang đau xót bi ai,

Bỗng đâu thấy Chúa, khi Ngài bước qua.

Ma-ri cứ ngỡ người ta,

Nàng bèn gặng hỏi biết là Chúa đâu?

Giê-xu tuyên phán nhiệm mầu:

"Ta đã sống lại, hãy mau rao truyền,

Môn đồ ta rõ ơn Thiên,

Vì Ta sắp sửa lên miền thiên cung."

Ma-ri khấp khởi vui mừng,

Chúa ta sống lại lạ lùng từ đây.

Phục sinh Cha thánh vinh thay!

Quyền năng Chúa sống từ nay vô cùng.

Bình minh lan tỏa không trung,

Thị thành, hải đảo vui mừng xướng ca.

Tin vui rải khắp sơn hà,

Tình yêu, hy vọng; nhà nhà bấy nay.

 

Ngàn năm cứ ngỡ một ngày,

Phục sinh nhớ Chúa, tỏ bày niềm tin.

 

LÊ MAI