Đầu Tư Thuộc Linh

Hội Thánh Việt Nam chúng ta vừa có những ngày hè thật phước hạnh. Hầu hết các Chi Hội lớn nhỏ...